Bedieninge

ONS DIEN ONS GEMEENSKAP

Om God Se Koninkryk Uit Te Bou Saam Met Sy Mense

Elke bediening het 'n unieke doel om in die verskeidenheid behoeftes van mense te voorsien.

Aanbidding

Ons span se taak is om die gemeente geestelik te bou deur weeklikse eredienste en lofprysing, asook ander belangrike jaarlikse Christelike gebeurtenisse en feeste bv. Paasfees, Pinkster, Kersfees en nog meer.

Omgee

OMGEE is ‘n warm glimlag, ‘n bemoedigende woord. OMGEE staan lidmate in nood by. OMGEE bied dienste aan wat die lewe so bietjie makliker maak soos om saam te kuier en saam te leer, saam mekaar se laste en seer te dra.

Seniors

Ons bedien ouer lidmate en begelei hulle in hulle unieke opset om steeds toegewyde lidmate in die gemeente en hulle eie omgewing te wees.

Jeug

Ons fokus doelgerig op die geestelike groei en behoeftes van die kerk se jeug deur verskeie relevante en interaktiewe aksies te hou, om sodoende hulle lewende verhouding met God en mekaar te ontwikkel.

Gasvryheid

Skep ‘n omgewing waar mense welkom kan voel en deelname kan bevorder.

Visionêr

Ons kyk so bietjie vorentoe om seker te maak ons beweeg saam in die regte rigting. Ons kyk so bietjie agtertoe om seker te maak almal bly aan boord.

Geloofsgroei

Ons doel is die opbou en uitbou van ons gemeente se geloofsgroei binne en buite die gemeente grense. Om die opbou en uitbou van geloofsgroei vir alle bedieninge met spesifieke fokus op ons jeug en jongmense (20 – 30 jaar).Vir die bevordering van Geloofsvolwassenheid vir alle lidmate ongeag ouderdom. Die koördinering van groeigroepe.

Geestelike Versorging

Om mense pastoraal te ondersteun en geestelik te begelei, deur persoonlike kontak of deur beskikbare tegnologie – om mekaar te inspireer tot ‘n lewende verhouding met God.

Exceptional Faithful Satisfaction

Liturgy of the Hours

Whether you need online or offline consulting, our solutions adapt to your needs.

Encounter the Divine

Our diverse range of services caters to the varied spiritual needs of our congregation.

Liturgy of the Hours

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Interfaith Dialogues

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Previous slide
Next slide
A TAPESTRY OF SERVICES FOR EVERY SOUL

Diverse Paths of Worship

At Chapel Church, our services are crafted to resonate with the diversity of your spiritual journey. Join us in worship, fellowship, and reflection as we offer a range of services that cater to various preferences and stages of life. Each service is a unique opportunity to connect with the divine and with one another.

Embark on a spiritual journey with our array of worship services, each designed to resonate with the diversity of our community. Whether you seek traditional reverence or contemporary expressions of faith, you'll find a sacred space here to connect, reflect, and grow. Explore the richness of worship experiences where every service is a unique expression of devotion, unity.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Morning Meditation

Commune with Serenity at Dawn

Holy Communion

Sacred Act of Communion

Choral Evensong

Spiritual Harmony Song

Full Compassion

Witness the Power of Faith

JY BEGIN HIER

Vind Jou Plek In Sy Liggaam

Ons glo in die krag van gesamentlike diens en sien daarna uit om saam met ons gemeenskap te groei en hulle op 'n praktiese en betekenisvolle wyse te ondersteun. By Roodekrans Gemeente is elkeen 'n waardevolle deel van ons missie om liefde en sorg na die wêreld om ons uit te dra.

Raak Betrokke

Kontak ons om deel van 'n bediening te raak wat die Here op jou hart lê.

Verkry Hulp

As jy enige hulp benodig, skakel ons gerus sodat ons jou met die regte persone in kontak kan plaas.

(011) 768-1391

Raak Vandag Betrokke!

Het jy enige vrae, terugvoer, of advies rakende enige van die bedieninge? Moet nie huiwer om met ons in aanraking te kom nie. Ons sien uit om van jou te hoor!