Wie Ons Is

Previous slide
Next slide
ROODEKRANS GEMEENTE

Deel Lewe

Roodekrans Gemeente is 'n gevestigde gemeente wat sy ontstaan in 1981 beleef het, en het 'n ryk geskiedenis van diens en toewyding aan die gemeenskap. As 'n Nederlandse Gereformeerde kerk beklemtoon ons die belangrikheid van geloof, gemeenskap, en liefdevolle diens. Ons glo ook in die drie-enige persone van God: God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees.

Ons missie stelling, "Deel Lewe," vorm die kern van ons roeping. Hierdie uitspraak weerspieël nie net ons verbintenis om liefdevol na mense om te sien nie, maar ook om die Woord aan die onbereiktes te bring. Ons sien dit as 'n roeping om nie net binne ons eie mure liefde te deel nie, maar om die gemeenskap te bereik en 'n verskil in die wêreld te maak. In Roodekrans Gemeente is elke lid 'n belangrike skakel in die ketting van liefde, geloof, en die verkondiging van die Woord. Ons nooi jou uit om deel te wees van hierdie betekenisvolle reis waarin ons saam lewe deel.

ONS RIGLYNE

Die Waardes Wat Ons Dra

Roodekrans Gemeente omarm waardes van geloof, groei, omgee, roeping, en sending met diep toewyding en passie.

Geloof

Die kern van ons bestaan is ons geloof wat gesentreërd is rondom die Drie-enige God.

Groei

Ons groei daagliks geestelik deur die Heilige Gees wat ons vorm en versterk.

Gee Om

Deur werklik om te gee, betoon ons liefde aan ons gemeenskap en die wêreld.

Geroep

Ons glo vas dat God ons geroep het met 'n onwrikbare oortuiging en toewyding.

Gestuur

Met gehoorsaamheid en geloof gaan ons op die pad waarheen die Here ons stuur.

ONS SPAN

Die Mense Wat Jou Bystaan

Ds Roelof Minnaar

Leraar

Helene De Jager

Saakgelastigde

Jaco Lubbe

Musiek

Stefani Nel

Jeugwerker

Tania Schultz

Klerk

Gerhard Van Rooyen

Gemeenteraad Voorsitter

Dorothy Grieb

koster

Ons Wil Jou Graag Ontmoet!

Kom kuier saam met ons na ons erediens op 'n Sondag! Ons wil jou graag ontmoet en jou beter leer ken. En as jy enige vrae het, skakel ons gerus.